På kollen mot Østreheimsveien bevares furuskogen og det etableres gangstier og naturlekeplass mellom trærne. Store grønne utearealer med stedegne arter preger prosjektet og tilgjengeliggjør arealer for ferdsel og opphold som tidligere har vært avstengt.

Prosjektet har rause grøntarealer mellom byggene som tilbakestiller og forsterker naturverdiene fra skogområdene rundt.

Felles parsellhager for dyrking av frukt og grønnsaker via et felles parsellhagelag opprettes, slik at beboere og evt. naboer kan utveksle erfaring og sosialt samhold.

Bildet er en foreløpig illustrasjon.