Nyheter

Det blir Åpent møte om reguleringsplanen for Østreheimsveien 28, torsdag 29/06 kl 1800 på Årvoll Gård – Kulturloftet.

Si din mening her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2023050904&fbclid=IwAR1czPsUy-s3AYKGGFhiGhO2vBQFeK4ao333hNicMjSu0n2j23U2sfGn0hM