De delene av tomten som fortsatt har naturverdier igjen ønsker vi å bevare for å sikre variasjon i landskapet. Disse områdene er i dag ikke tilgjengelig for ferdsel og prosjektet bedrer på dette med gjennomgang, naturlek og opphold.

Sentralt planlegges i tillegg en offentlig plass med et grendehus for sosiale samlinger og aktiviteter for både beboere og naboer. Plassen kan bli et naturlig stoppested ved stien inn i skogen og i foten av Grefsenkleiva skianlegg. Her legges det opp til aktivitetsbasert samvær som petanque bane, sykkelbane for barn om sommeren, en liten skøytebane om vinteren og evt. treningsapparater etter endt løpetur i marka. I grendehuset blir det også plass til en liten delingssentral for gjenbruk og evt. utlån av utstyr.