Bebyggelsen gir rause grøntarealer mellom husene og danner store tun med vegetasjon og rom for sosiale aktiviteter.  Årvolltunet planlegges med en god spredning i leilighetsstørrelser, med hovedvekt på store familieenheter.

Skogshusene i nord har punktkarakter og gir en følelse av å bo i skogen, med utsikt både til det mektige landskapet og den nære naturen. Leilighetene vil variere i størrelser fra 2 til 4roms leiligheter. 

Bildet er en foreløpig illustrasjon.