Planforslaget legger til rette for flere ulike boformer, med hovedvekt på typologier som det er underskudd på i nærområdet. Årvolltunet inneholder 25 rekkehus mot Østreheimsveien og ved furukollen. Rekkehusene viderefører småhuspreget mot sør og sørvest, og gir Furukollen en lavmælt omramming.

Bildet er en foreløpig illustrasjon.